Lytt til ungdommen | Agder Energi

Lytt til ungdommen!

Over hele verden er det i ferd med å spre seg et nytt ungdomsopprør. Dagens unge har fått nok av at de som sitter med makten ikke løser problemene de som neste generasjon må ta over.

Illustrasjon: Shutterstock

Publisert av Unni Farestveit. 22. mars 2019 i:

Derfor har unge mennesker begynt å ta ansvar for sin egen fremtid. 16 år gamle Greta Thunberg har inspirert hundretusenvis av unge med sin skolestreik for klimaet. Boyan Slat var bare 18 da han unnfanget ideen om en løsning for å bekjempe problemet med plast i havet, og i dag er Ocean Cleanup-systemet i ferd med å testes i praksis i Stillehavet. Dette er noe vi må ta på alvor, og det kan hjelpe oss med å huske på to viktige ting:

Barn og unge bryr seg, de har et voldsomt engasjement for fremtiden, og barn og unge har kunnskap, ideer og visjoner som kan bidra til å finne konkrete løsninger på de utfordringene vi står overfor. Skal vi løse neste generasjons utfordringer må vi lytte til ungdommen.

Derfor har Agder Energi invitert de som representerer generasjonen etter oss, nemlig barn og unge på Agder, til å tenke kreativt rundt hvordan de ser for seg fremtiden. I en serie workshops inviterer vi barn og unge fra hele landsdelen til å presentere sine tanker og ideer om hvordan vi skaper en bærekraftig fremtid. Det gjør vi fordi vi ønsker å gi barn og unge mer ansvar for hvordan denne fremtiden ser ut, og teste ut deres ideer i praksis.

Det er lenge siden vi erkjente at vi ikke kan alt og at gode ideer kan komme fra uventede steder. Derfor arbeider vi systematisk og bredt med innovasjon, ikke bare overfor barn og unge, men også internt og sammen med andre.

I løpet av de siste seks månedene har vi hatt en gjennomgang av verdikjeden vår. Hvor jobber vi smart? Hvor har vi forbedringspotensial? Vi forvalter fellesskapets ressurser i form av vannkraften, og med det følger et ansvar for å gjøre det så effektivt som mulig. Ett viktig grep har vært å løfte ansatte ut av sine vante «siloer» og jobbe tverrfaglig med å identifisere de største fruktene som henger lavest. Vi ser et betydelig verdiskapingspotensial i dette, og arbeidet videre handler om å pilotere og teste ut de ulike konseptene raskt for å se hva som har livets rett, og hva som bare var en god idé på tegnebrettet. I første omgang har vi 12 tiltak som skal testes ut.

I tillegg samarbeider vi aktivt med andre aktører som kan bidra til å realisere ambisjonen om Agder som Norges første full-elektriske region. Dette er et mål som har engasjert bredt i hele regionen vår, og som krever at vi ser energisystemet i sammenheng med resten av samfunnet. Vi er best på energi, andre har kompetanse på sine felt. På veien mot et elektrisk transportsystem vil vi derfor jobbe sammen med bl.a. Avinor og AKT. Som kraftselskap vil vi legge til rette og løfte sammen med de andre sektorene som må elektrifiseres for at vi skal nå målene i Electric Region Agder.

Dette er bare noen eksempler på hvordan vi jobber med innovasjon for å sikre at generasjonen etter oss arver et bærekraftig samfunn vi kan være stolte av. Det forventer de av oss. Og det skylder vi dem.

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus