Det grønne skiftet | Agder Energi

Vannkraft og grønt skifte

"Det grønne skiftet" ble fjorårets nyord i Norge. Vi er på vei mot noe stort, med andre ord.

Foto: Yvonne Ødegård

Publisert av Unni Farestveit. 20. januar 2016 i: grønne_skifte fornybar energi

Deler av vårt land har vært gjennom et grønt skifte for lenge siden, det er lenge siden kraftproduksjonen i Norge ble fornybar.

I Europa trenger kraftsektoren et grønt skifte. I Norge er vi som sagt der. Vi er best i klassen – i fornybarklassen. Se på disse herlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå:

I 2014 utgjorde vannkraft 95,9 prosent av samlet kraftproduksjon i Norge, mens varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent.  

 

Utfordringen vår er ikke lik utfordringen i resten av Europa. I kraftsektoren er vi allerede der EU og resten av verden drømmer og jobber hardt for å komme. Vår kraftproduksjon er grønn. Vannkraften har vært en av bærebjelkene i byggingen av Norge. Vannkraften blir en bærebjelke også i videreutviklingen av landet vårt. Landene rundt oss skal nå gjennom en massiv endringsprosess. Det grønne skiftet i Danmark, Sverige, Tyskland og Storbritannia krever omlegging fra fossil til fornybar kraftproduksjon. Det er mye å ta tak i. Europa blir stadig grønnere, men veien er fortsatt lang å gå. Det er masse fossile energikilder som brukes for å produsere strøm. I Norge bruker vi et fancy ord på dette grønne skiftet: konvertering.  I Europa må fossilt ut, mens fornybart må inn.

 

 

 

Vår mulighet til å bidra i dette grønne skiftet som pågår i Europa er både gjennom grønn konkurransekraft og økt grønn handel med landene rundt oss. Nye fornybare energiteknologier (som vind og sol) kan, skal og må fungere sammen med vann i fremtiden. Et fornybart kraftsystem krever at vi utnytter og fremmer de ulike fornybarformenes beste egenskaper.

 

 

Vannkraft er fleksibel og regulerbar.
Europa etterspør fleksibilitet og regulerbar fornybar kraft.
Det høres jo ut som en god match?

 

 

 

 

 

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus