Kraftkabler ikke hovedårsak til økte strømpriser | Agder Energi

Kraftkabler ikke hovedårsak til økte strømpriser

Klimapolitikken, prisene på CO2 og fossile brensler har mer å si for fremtidens kraftpriser i Norge enn nye kraftkabler til utlandet.

Illustrasjon

Publisert av Tom Nysted. 2. januar 2017 i: Kraftkabler

Det viser en analyse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som ble publisert tirsdag 27. desember. "Kraftmarkedsanalyse mot 2030" belyser noen viktige trender og konsekvenser av at Norge og Norden fremover blir sterkere knyttet til det europeiske kraftmarkedet.

Ifølge analysen vil kraftprisene øke frem mot 2030 og klimapolitikken, prisene på CO2 og fossile brensler ha mer å si for kraftprisene enn nye kraftkabler til utlandet.

Analysen viser at de to kraftkablene Statnett bygger til  Tyskland og Storbritannia vil gi en gjennomsnittlig økning i kraftprisen på 2 øre/kWh i 2030.

NVE har tidligere lagt til grunn at de to kablene fra Norge til Tyskland og England vil øke kraftprisen med 3-4 øre/kWh når de settes i drift i 2020 og 2021. Denne analysen står ved lag, men priseffekten av kablene antas å være lavere i 2030 enn når de settes i drift. Dette skyldes at også de øvrige forbindelsene fra Norden til europeiske land allerede har bidratt til en viss prisutjevning på dette tidspunktet, ifølge analysen som nå er publisert.

Analysen til NVE bygger opp om konklusjonen i rapporten «Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser frem mot 2020» fra Thema Consulting Group som sier at: «Selv om kraftprisene blir påvirket ved utbyggingen av mellomlandsforbindelser, så vil vi ikke importere et kontinentalt prisnivå».

Det grønne skiftet i Europa åpner for et vesentlig større marked for norsk vannkraft, som balansekraft og som handelsvare. Det kan bidra til å opprettholde og øke verdiskapingen i den norske kraftbransjen.

Dette vil igjen gi økt verdi for det norske samfunnet fordi de fleste kraftselskapene eies av kommuner, fylkeskommuner og staten. Overskudd og utbytter, i tillegg til skatter og avgifter, kommer derfor fellesskapet til gode.

Det er heller ingen tvil om at flere kabler gir økende forsyningssikkerhet. Vi skal ikke mange årene tilbake hvor vi etter tørre somre ved flere anledninger var nær strømrasjonering i påfølgende svært kalde vintre. 

Flere kabler vil også bidra til bedre prisstabilitet. Når vi vet at vi kan få ut overskudd når vi har det, og importere strøm når vi ikke har nok selv, vil ikke prisene svinge så mye verken den ene eller andre veien.

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus