Tom Nysted | Agder Energi

Sorter blogginnlegg etter emner

 

Vannkraften kan ta en større klimarolle

Publisert av Tom Nysted 13. august 2019 i:

Videreutvikling av vannkraften vil være det mest samfunnsnyttige bidraget i kampen for et bedre klima

Les dette Innlegget

 

Ta energidebatten – også i motvind

Publisert av Tom Nysted 7. august 2019 i:

Under Arendalsuka har VI invitert ledende eksperter og politikere til å gi sine bidrag til energidebatten, og du finner oss om bord på Christian Radich tirsdag 13. august.

Les dette Innlegget

 

Viktigere vannkraft med riktigere skatt

Publisert av Tom Nysted 25. april 2019 i: Fornybar Skatt Vannkraft

Regimet for kraftverksskatt bør endres slik at vannkraft kan konkurrere mot andre teknologier under like vilkår. Det vil være bra for norsk natur, for verdiskapingen i sektoren, og for de offentlige eierne, som eier nesten all vannkraft i Norge.

Les dette Innlegget

 

Vi stiller opp på klimadugnad

Publisert av Tom Nysted 1. mars 2019 i: klimapolitikk

Vi er stolte av at vannkraften gir et viktig bidrag til finansieringen av offentlige goder og vi skal fortsette å levere også under skiftende (politiske) vær- og vindforhold.

Les dette Innlegget

 

Det skulle bare mangle!

Publisert av Tom Nysted 1. februar 2019 i: lavutslippsamfunn digitalisering fleksibilitet innovasjon

Global og regional politikk legger føringer for norsk næringsliv, enten vi vil det eller ikke. Klimaproblemet stopper heller ikke ved Norges grenser.

Les dette Innlegget

 

Energipolitisk blindsone

Publisert av Tom Nysted 22. oktober 2018 i: fleksibilitet vannkraft energi

Det norske kraftbransjen er mer politisert og regulert enn landbruket. Derfor er det viktig at våre politikere ser og forstår utviklingen, hvordan den endrer energimarkedene og hvordan den vil stille helt nye krav til de norske kraftselskapene, rammevilkårene og energipolitikken.

Les dette Innlegget

 

Strømmen har sin pris

Publisert av Tom Nysted 1. juni 2018 i: Agderenergikonferansen

Norge blir stadig tettere integrert i det europeiske kraftmarkedet. Derned vil utviklingen av nye markeder, ny teknologi og nye forretningsmuligheter i Europa også påvirke oss.

Les dette Innlegget

 

Gisselpolitikk i Stortinget

Publisert av Tom Nysted 12. mars 2018 i: ACER Energimarkedspakke Stortinget

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver konsernsjef Tom Nysted at det er et selsomt spill som utfolder seg på Stortinget rundt behandlingen av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke.

Les dette Innlegget

 

Et energimarked i endring

Publisert av Tom Nysted 14. november 2017 i: Europa Energimarked Digitalisering Utvikling Teknologi

Et av de viktigste utviklingstrekkene som berører vannkraften i årene fremover, er at Europa er på full fart inn i et felles energimarked. Markedet bærer preg av en energiunion, der sentrale politiske mål er avkarbonisering og liberalisering.

Les dette Innlegget

 

Å delta eller dilte etter, det er spørsmålet

Publisert av Tom Nysted 19. oktober 2017 i: Energimarked fremtiden Vannkraft Europa Teknologi

Selv om Norge har 50 prosent av Europas magasinkapasitet og 25 prosent av Europas vannkraftproduksjon, så er det mindre enn 5 prosent av Europas samlede elektrisitetsproduksjon.

Les dette Innlegget

 

Statkrafts lavutslippsscenario

Publisert av Tom Nysted 15. august 2017 i:

Statkraft presenterer sitt Lavutslippsscenario 2017, som beskriver en mulig utvikling av verdens energisystemer fram mot 2040.

Les dette Innlegget

 

Verdifull vannkraft i politisk klemme

Publisert av Tom Nysted 15. august 2017 i:

Den norske vannkraften er enestående og kraftbransjen er en av Norges største økonomiske verdiskapere.

Les dette Innlegget

 

Kriminelt om kraft

Publisert av Tom Nysted 18. mai 2017 i:

Selvsagt skal vi levere billig strøm til industrien, men kraftbransjen er samtidig fastlands-Norges største industrielle verdiskaper.

Les dette Innlegget

 

Folk flest om fornybar energi

Publisert av Tom Nysted 10. mai 2017 i:

I Norge er klima- og energispørsmål en viktigere del av samfunnsdebatten enn i mange andre land.

Les dette Innlegget

 

Det digitale skiftet

Publisert av Tom Nysted 5. mai 2017 i:

Den raske digitaliseringen av samfunnet og kraftbransjen krever en annen kompetanse enn i dag, men samtidig skapes mange nye og spennende jobber.

Les dette Innlegget

 

Vannkraft i politisk bakevje

Publisert av Tom Nysted 28. mars 2017 i: Vannkraft Fornybar

Om politikerne mener alvor med å satse på grønne næringer, burde de prioritere økt verdiskaping i den grønneste næringen Norge har.

Les dette Innlegget

 

Økt verdiskaping med vannkraft

Publisert av Tom Nysted 23. mars 2017 i: Vannkraft

Vannkraftsektoren i Norge er en av fastlands-Norges største økonomiske verdiskapere, og vi kan skape større verdier.

Les dette Innlegget

 

Det grønne skiftet

Publisert av Tom Nysted 24. januar 2017 i: Det_grønne_skiftet digitalisering fornybar

Det finnes ingen fornybar tryllestav som kan fjerne verdens avhengighet av fossile brensler. Fornybare teknologier må virke sammen med karbonfangst.

Les dette Innlegget

 

Kraftkabler ikke hovedårsak til økte strømpriser

Publisert av Tom Nysted 2. januar 2017 i: Kraftkabler

Flere kraftkabler vil bidra til bedre prisstabilitet.

Les dette Innlegget

 

Kabeldebatt på Trump-nivå

Publisert av Tom Nysted 12. desember 2016 i: Fornybar Vannkraft mellomlandskabel europa

Vi skal fortsatt forsyne kraftforedlende industri med Europas og verdens billigste og reneste strøm.

Les dette Innlegget

 

Slå av litt for kjente!

Publisert av Tom Nysted 24. oktober 2016 i: fornybar vannkraft

I en kronikk som nylig stod på trykk i Dagens Næringsliv spør konsernsjefen om kraftselskapenes nær 20 000 er mindre verdt enn de 10 000 omtalte i kraftintensiv iindustri?

Les dette Innlegget

 

Digitalisering er ikke dommedag

Publisert av Tom Nysted 12. oktober 2016 i: digitalisering fornybar vannkraft

Det er vanskelig å ta med seg vassdrag, 1500 kraftverk, 1200 demninger og 300 000 kilometer strømnett til Kina eller Silicon Valley

Les dette Innlegget

 

Hvordan få til innovasjon?

Publisert av Tom Nysted 15. september 2016 i:

Kraftbransjen har drevet skrittvis teknologisk utvikling gjennom mange år.

Les dette Innlegget

 

Vannkraften vil råde grunnen

Publisert av Tom Nysted 6. juni 2016 i: Vannkraft Fornybar endring Disrupsjon

Vil dagens kraftselskap bli utfordret av digitalisering, av sol, vind, batterier og desentral produksjon?

Les dette Innlegget

 

Store verdier i norsk kraft

Publisert av Tom Nysted 27. april 2016 i:

Å erkjenne at kraftbransjen er en viktig, selvstendig verdiskaper har noen konsekvenser.

Les dette Innlegget

 

Statoil er viktigere enn Tesla

Publisert av Tom Nysted 16. oktober 2015 i:

Norge er blitt en slags klimapolitisk boble-

Les dette Innlegget

 

Grønt skifte trenger en sterkere kraftbransje

Publisert av Tom Nysted 14. september 2015 i:

Tiden er overmoden for restrukturering i norsk kraftbransje.

Les dette Innlegget

 

Kraftbransjen ved et veiskille

Publisert av Tom Nysted 28. mai 2015 i:

Vil vi være med, så må vi henge på. Om vi vi ikke gjør det, vil det bare bli verre.

Les dette Innlegget

 

Elsertifikater – lønnsomt og godt for klimaet

Publisert av Tom Nysted 15. april 2015 i: fornybar elsertifikat klimagevins vannkraft

Når vi bygger ut mer fornybar kraftproduksjon er det å videreutvikle og styrke verdiskapingen innen en bærekraftig og robust næring.

Les dette Innlegget

 

På snarvisitt hos kraftbransjen

Publisert av Tom Nysted 27. februar 2015 i: fornybar kraftbransje

I sin kronikk i Nationen sier Tom Nysted blant annet at kraftselskapene ikke er «fastlåst» i en offentlig tvangstrøye av kommuner, fylker og stat. Les mer her.

Les dette Innlegget

 

Kraftsektor i endring

Publisert av Tom Nysted 23. februar 2015 i: fornybar vannkraft iveland

I et langt strategisk perspektiv er fornybarsektoren fremtidens næring, og fornybar energi er fremtidens handelsvare.

Les dette Innlegget

 

Krafttak for klima

Publisert av Tom Nysted 23. januar 2015 i: Klima Fornybar Krafttakforklima Agderenergi

Agder Energi skal gå løs på klimaverstingene. Vi skal redusere konsernets bruk av fossilt drivstoff med 30 prosent, vi skal kutte flyreisene med 30 prosent og vi har fjernet alt rødt kjøtt fra kantinene våre.

Les dette Innlegget

 

Julehilsen

Publisert av Tom Nysted 19. desember 2014 i:

Jeg håper jule- og nyttårshelgen blir rolig for oss alle. En spesiell julehilsen går til de som må være på jobb i Nettsentralen og Driftssentralen, og de som må være i beredskap.

Les dette Innlegget

 

Tre øre fra katastrofen

Publisert av Tom Nysted 30. oktober 2014 i: Fornybar Klima Energi

En investor, en tankesmie på venstresiden og et LO-forbund har funnet hverandre i frykten for krafteksport.

Les dette Innlegget

 

Fornybar energi - et hav av muligheter

Publisert av Tom Nysted 17. september 2014 i: Fornybar Klima Energi

Et samfunn som først og fremst drives av fornybar energi, oppfattes ofte som en framtidsdrøm fra klimafantaster.

Les dette Innlegget

 

Om statlig eierskap

Publisert av Tom Nysted 2. september 2014 i: Eierskap.

Hva bør staten eie i norsk næringsliv? Mest mulig, eller minst mulig? I politikken er denne problemstillingen fortsatt en ideologisk skillelinje. Fra et industristrategisk ståsted er en slik tilnærming ofte uvesentlig, i verste fall destruktiv.

Les dette Innlegget

 

Et industrielt kraftsenter

Publisert av Tom Nysted 6. juni 2014 i:

Vi synes det er flott at regionen oppleves som et turistmål og som et godt sted å bo. Men vi synes ikke det er flott at regionen primært oppfattes som Kaptein Sabeltann for de yngre og hvilehjem for de eldre.

Les dette Innlegget

 

Fusjon mot kapitalskvis

Publisert av Tom Nysted 3. april 2014 i: Vannkraft

Kraftbransjens kapitalskvis løses ikke gjennom utbyttekutt for kommunene.

Les dette Innlegget