tropisk storm | Agder Energi

Naturens varmemaskiner

Naturens trang til likevekt skaper alt vær på kloden, på godt og vondt.

Orkanen Harvey: Den tropiske stormen Harvey er oppgradert til orkan. Foto: NOAA

Publisert av Tarjei Breiteig. 25. august 2017 i: Vær Klima

Den tropiske orkanen "Harvey" er i disse dager i ferd med å legge sin klamme hånd over Texas' kyststripe. Klam, siden den kanskje største trusselen fra tropiske orkaner er ekstrem nedbør og ekstrem stormflo.  Klam, siden det er kondensdannelse som er selve motoren i et slikt beist.

Sett ovenfra kan tropiske orkaner likne mye på de lavtrykkene vi får på besøk i Norge, langt unna tropehavet. Selv om de har vesentlige ulikheter, bærer de også mange likhetstrekk. I naturen foregår en evig kamp for å utjevne forskjeller. Både tropiske orkaner og våre lavtrykk er blant de skarpeste verktøyene lufta har for å utjevne temperaturforskjeller.

Den primære oppgaven til tropiske orkaner er å utjevne temperaturforskjellen mellom det varme, tropiske havet og den kjøligere lufta over. Havet sluker over 90 % av energien i solstrålingen som treffer det. Når havet bikker 27 grader er det varmt nok til at en tropisk orkan kan dannes. Over havflaten skjer det en massiv fordampning av vann fra havet. Akkurat som i pastagryten kreves det masse varme for å omdanne flytende vann til vanndamp. Denne varmen tas fra havet. Den oppvarmede luften begynner å stige, siden varm luft er lettere enn kald luft. Ved en viss høyde blir lufttrykket for lavt til å holde vannet i dampform, og en massiv kondensering starter. I denne prosessen frigjøres varmen som ble brukt til å fordampe vannet. Dermed har naturen flyttet varme fra den varme havflaten opp til den kjøligere luften i høyden. Tropiske orkaner er et av naturens mest effektive verktøy for å løfte varme oppover.

Våre egne lavtrykk er også et resultat av at varme må flyttes i naturens streben etter likevekt. Men hos oss er det ikke temperaturforskjellene oppover som skal utjevnes, men bortover.Nord for oss ligger det kalde Arktis som nesten ikke får sol som følge av at jorda er rund. Sør for oss ligger områder der solstrålene kommer nesten vinkelrett inn og avgir store mengder varme. Primæroppgaven til våre lavtrykk er å utjevne disse temperaturforskjellene mellom nord og sør. Heldigvis for oss, skjer dette ved hjelp av mindre sterke vinder, men med desto større utbredelse enn hos de tropiske tremenningene.

I noen tilfeller får vi besøk av restene fra en tropisk orkan, noe som blant annet gav oss ekstremværet Kristin i 2005 – et vær som fikk tragiske følger. I slike tilfeller har vindene fraktet orkanen nordover mot oss. På ferden skjer en gradvis omdannelse fra en maskin som drives av vertikale kontraster til en som drives av horisontale forskjeller.

Naturens trang til likevekt skaper alt vær på kloden, på godt og vondt. Tropiske orkaner faller uten tvil i siste kategori.

Kommentarer:

comments powered by Disqus