Fremtidens kunderelasjon blir digitalisert | Agder Energi

Fremtidens kunderelasjon blir digitalisert

Den analoge relasjonen mellom kunde og kraftleverandør erstattes av kompliserte markedsplasser i ulike digitale nettverk, gjerne etablert av parter som ikke har samarbeidet før.

Illustrasjonsfoto

Publisert av Jan Pedersen. 12. januar 2018 i: kunderelasjon digitalisering nettverk møteplass teknologi tjenester produkter

Den digitale økonomien er i ferd med også å innta kraftbransjen. Hvordan ny teknologi vil prege bransjen fremover er fortsatt usikkert, men vi er sikre på at alle vil merke det. At kunderelasjonen blir digitalisert innebærer i utgangspunktet at tjenesteleverandøren knytter kunden til et nettverk/markedsplass hvor partene deler relevant informasjon i sann tid. Det innebærer at kunden selv kan utføre tjenester via webløsninger. På denne måten blir tjenestene svært billige.

 

Hva blir konsekvensen av denne utviklingen? Vi ser allerede at overgangen fra analoge til digitale systemer endrer forretningsmodeller. Samtidig ser vi at den digitale økonomien krever at vi organiserer oss på en ny måte for å kunne styre utviklingen. I en digitalisert verden faller kostnadene for å produsere, samle inn, lagre og dele informasjon til svært nær null. Det betyr at man kan utvikle digitale produkter og tjenester med svært lave kostnader.

 

Nye møteplasser
Kraftselskapene må tilpasse sine strategier til å omfatte innovasjon som gjør det mulig å organisere virksomhetene for digitale markeder. Hvis ikke kraftselskapene gjør dette, vil andre gjøre det. Utgangspunktet for fremtidens markeder er at alle prosesser som kan digitaliseres, blir digitalisert. Digitalisering er ikke noe nytt – så hvorfor blir da konsekvensene større enn før? Takket være høyhastighets internett, sky-teknologi, smarte telefoner og millioner av sensorer vil enhver ny datakilde som knyttes til et felles nettverk skape en mulighet for ny vekst. Nettbaserte markedsplasser fører videre til at kunde og leverandør kan "møtes" hvor som helst og når som helst. Det er helt nytt.

 

Teknologi til lave kostnader
Den største forandringen er kommet med sky-teknologien. Før kostet det millioner å bygge egne datasystemer for et middels stort selskap. I dag vil tilsvarende teknologi være tilgjengelig også for små firmaer, til en brøkdel av prisen. Sky-teknologien dekker i dag alle behov for digital arkitektur som er nødvendig for nye forretningsmodeller. Tjenesteselskapene slipper unna med begrensede investeringer i noe hardware, PCer, smarte telefoner og nettbrett. Dette gjør det også mulig å tilpasse seg eventuelle endringer i markedet svært raskt uten store kostnader.      

 

Nye samarbeidspartnere
Den analoge relasjonen mellom kunde og kraftleverandør forvitrer raskt. I stedet utvikles kompliserte markedsplasser i ulike digitale nettverk, skapt av parter som ikke har samarbeidet før. Gjennom sammenknytning av sky-teknologi og tjenester kan man få konvergens mellom nettverk og derved ulike markeder. Den smarte telefonen er i seg selv det beste eksempel på hvor langt man kan komme med konvergens av ulike tjenester/markeder i en forretningsmodell. Dette hadde ikke vært mulig uten en bakenforliggende digital arkitektur.

 

Digitaliseringen av kunderelasjonen gjør ikke bare at kraftleverandører og kunder blir knyttet sammen. Den åpner også for å knytte begge samtidig til relevante data fra millioner av ting utstyrt med sensorer. Dette er svært relevant for utviklingen av det smarte nettet i kraftbransjen.  

 

Produkter blir tjenester
Etter hvert som de fleste produkter er nettverk-baserte, blir produkter ofte tjenester. Kundene ser seg tjent med å strømme, dele og leie produktene i stedet for å eie dem. Produkter blir digitale tjenester. Strøm er allerede et virtuelt produkt som lett kan bundles i en tjeneste. Lading av elbiler er godt eksempel på hvordan strøm bundles i en digital tjeneste og forsvinner som produkt. 

Kommentarer:

comments powered by Disqus