Vi former fremtidens energisystem | Agder Energi

Vi former fremtidens energisystem

Agder Energi, Statnett, Glitre Energi, Mørenett og flere teknologiaktører tar nå et nytt steg på veien mot å skape fremtidens energisystem gjennom pilotprosjektet Norflex.

Illustrasjonsfoto: Jon Anders Skau

Publisert av Frank Håland. 3. april 2019 i:

Vi blir stadig flere som bruker stadig mer elektrisitet til stadig flere formål. Og vi bruker mer strøm på én gang. Med grunnlag i stabil tilgang på ren, regulerbar vannkraft er Norge allerede mer elektrifisert enn de fleste.

Likevel er det fortsatt mye å gå på. Agder-regionen vil gå foran, og har derfor et mål om å bli landets første fullelektriske region innen 2030. Agder Energi vil spille på lag med mange aktører for å nå målet. Det gjør vi blant annet når det gjelder hvordan vi bruker strømnettet. For å få strømmen frem til kundene er det bygget ut tusenvis av kilometer med nett i Norge.

 

Hittil har svaret på økt strømforbruk vært å bygge mer nett. Men dette er dyrt. Det å bygge mer strømnett i takt med at stadig flere elbiler og andre apparater skal lades samtidig, er ikke bærekraftig i lengden. Alternative løsninger må til. Vi har spurt oss: kan vi legge til rette for et mer fleksibelt strømforbruk, uten at det går ut over komforten og leveringssikkerheten til kunden?

De erfaringene vi har gjort oss så langt, har styrket troen på at vi kan få det til. Norflex bygger på piloten ved Engene transformatorstasjon i Arendal, som vi sammen med Microsoft fikk "Innovative Star of Energy Efficiency"-prisen for. Ved å analysere store mengder data om vær, produksjon og historisk forbruk, er på sekunders varsel store forbrukere som fryselagre og idrettshaller i korte perioder koblet ut, uten ulemper for disse kundene. Slik har vi unngått overbelastning og store investeringer for å oppruste transformatorstasjonen.

 

Disse erfaringene har vært avgjørende for utviklingen av NODES, en markedsplass for fleksibilitet. Både de som trenger fleksibel tilgang til strøm, de som har kapasitet til overs å selge, og kraftsystemet som helhet, tjener på at ledig kapasitet slik blir gjort tilgjengelig. Nå skal vi sammen med våre samarbeidspartnere gjøre mer av det vi allerede har testet ut på Engene, i større skala og i flere geografiske områder. Norflex-prosjektet skal blant annet bevise nytten av å bruke fleksibilitet ved dimensjonering og drift av nettet lokalt og nasjonalt, og ved anstrengte situasjoner i nettet.

 

Enova støtter prosjektet. Vi er glade for at myndighetene ser utfordringen, og at de mener at Agder Energi og våre partnere kan finne løsningene som trengs. Sammen skal vi teste nye forretningsmodeller for bruk av fleksibilitet i husholdninger, bedrifter og innen transport. Ved å utnytte kompetansen i ulike selskaper, ikke bare i energibransjen, men særlig utenfor den, blir vi bedre i stand til å finne løsningene kundene og energisystemet virkelig trenger.

Agder Energi tar en lederrolle i å videreutvikle energisystemet, slik at vi kan fortsette å levere ren energi for at samfunnet skal fungere, også i en fremtid der både samfunnet og energibruken endrer seg.

 

 

Kommentarer:

comments powered by Disqus