Blogger | Agder Energi

Sorter blogginnlegg etter emner

 

Viktigere vannkraft med riktigere skatt

Publisert av Tom Nysted 25. april 2019 i: Fornybar Skatt Vannkraft

Regimet for kraftverksskatt bør endres slik at vannkraft kan konkurrere mot andre teknologier under like vilkår. Det vil være bra for norsk natur, for verdiskapingen i sektoren, og for de offentlige eierne, som eier nesten all vannkraft i Norge.

Les dette Innlegget

 

Energipolitisk blindsone

Publisert av Tom Nysted 22. oktober 2018 i: fleksibilitet vannkraft energi

Det norske kraftbransjen er mer politisert og regulert enn landbruket. Derfor er det viktig at våre politikere ser og forstår utviklingen, hvordan den endrer energimarkedene og hvordan den vil stille helt nye krav til de norske kraftselskapene, rammevilkårene og energipolitikken.

Les dette Innlegget

 

Smarte nett og vannkraft - fremtidens kraftsystem?

Publisert av Jan Pedersen 29. november 2017 i: Kraftsystem Vannkraft

Med et smart nett på plass kan vannkraft fra Norge brukes som fleksibilitetsressurs i Europa.

Les dette Innlegget

 

Å delta eller dilte etter, det er spørsmålet

Publisert av Tom Nysted 19. oktober 2017 i: Energimarked fremtiden Vannkraft Europa Teknologi

Selv om Norge har 50 prosent av Europas magasinkapasitet og 25 prosent av Europas vannkraftproduksjon, så er det mindre enn 5 prosent av Europas samlede elektrisitetsproduksjon.

Les dette Innlegget

 

Vannkraft i politisk bakevje

Publisert av Tom Nysted 28. mars 2017 i: Vannkraft Fornybar

Om politikerne mener alvor med å satse på grønne næringer, burde de prioritere økt verdiskaping i den grønneste næringen Norge har.

Les dette Innlegget

 

Økt verdiskaping med vannkraft

Publisert av Tom Nysted 23. mars 2017 i: Vannkraft

Vannkraftsektoren i Norge er en av fastlands-Norges største økonomiske verdiskapere, og vi kan skape større verdier.

Les dette Innlegget

 

Kabeldebatt på Trump-nivå

Publisert av Tom Nysted 12. desember 2016 i: Fornybar Vannkraft mellomlandskabel europa

Vi skal fortsatt forsyne kraftforedlende industri med Europas og verdens billigste og reneste strøm.

Les dette Innlegget

 

Fascinerende og farlig vær

Publisert av Tarjei Breiteig 11. november 2016 i: vær kystkonvergens vannkraft fornybar

Sørlendinger er vant til kraftige svingninger i været, men noen værsituasjoner krever mer av oss enn andre.

Les dette Innlegget

 

Slå av litt for kjente!

Publisert av Tom Nysted 24. oktober 2016 i: fornybar vannkraft

I en kronikk som nylig stod på trykk i Dagens Næringsliv spør konsernsjefen om kraftselskapenes nær 20 000 er mindre verdt enn de 10 000 omtalte i kraftintensiv iindustri?

Les dette Innlegget

 

Digitalisering er ikke dommedag

Publisert av Tom Nysted 12. oktober 2016 i: digitalisering fornybar vannkraft

Det er vanskelig å ta med seg vassdrag, 1500 kraftverk, 1200 demninger og 300 000 kilometer strømnett til Kina eller Silicon Valley

Les dette Innlegget

 

Vannkraften vil råde grunnen

Publisert av Tom Nysted 6. juni 2016 i: Vannkraft Fornybar endring Disrupsjon

Vil dagens kraftselskap bli utfordret av digitalisering, av sol, vind, batterier og desentral produksjon?

Les dette Innlegget

 

Elsertifikater – lønnsomt og godt for klimaet

Publisert av Tom Nysted 15. april 2015 i: fornybar elsertifikat klimagevins vannkraft

Når vi bygger ut mer fornybar kraftproduksjon er det å videreutvikle og styrke verdiskapingen innen en bærekraftig og robust næring.

Les dette Innlegget

 

Kraftsektor i endring

Publisert av Tom Nysted 23. februar 2015 i: fornybar vannkraft iveland

I et langt strategisk perspektiv er fornybarsektoren fremtidens næring, og fornybar energi er fremtidens handelsvare.

Les dette Innlegget

 

Fusjon mot kapitalskvis

Publisert av Tom Nysted 3. april 2014 i: Vannkraft

Kraftbransjens kapitalskvis løses ikke gjennom utbyttekutt for kommunene.

Les dette Innlegget