Sorter blogginnlegg etter emner

 

Vannkraft i politisk bakevje

Publisert av Tom Nysted 28. mars 2017 i: Vannkraft Fornybar

Om politikerne mener alvor med å satse på grønne næringer, burde de prioritere økt verdiskaping i den grønneste næringen Norge har.

Les dette Innlegget

 

Økt verdiskaping med vannkraft

Publisert av Tom Nysted 23. mars 2017 i: Vannkraft

Vannkraftsektoren i Norge er en av fastlands-Norges største økonomiske verdiskapere, og vi kan skape større verdier.

Les dette Innlegget

 

Vær som varer

Publisert av Tarjei Breiteig 27. februar 2017 i: Vær Klima

Snømangelen er en kombinasjon av lite nedbør, smelting og fordampning av snø.

Les dette Innlegget

 

Det grønne skiftet

Publisert av Tom Nysted 24. januar 2017 i: Det_grønne_skiftet digitalisering fornybar

Det finnes ingen fornybar tryllestav som kan fjerne verdens avhengighet av fossile brensler. Fornybare teknologier må virke sammen med karbonfangst.

Les dette Innlegget

 

Kraftkabler ikke hovedårsak til økte strømpriser

Publisert av Tom Nysted 2. januar 2017 i: Kraftkabler

Flere kraftkabler vil bidra til bedre prisstabilitet.

Les dette Innlegget

 

Kabeldebatt på Trump-nivå

Publisert av Tom Nysted 12. desember 2016 i: Fornybar Vannkraft mellomlandskabel europa

Vi skal fortsatt forsyne kraftforedlende industri med Europas og verdens billigste og reneste strøm.

Les dette Innlegget

 

Fascinerende og farlig vær

Publisert av Tarjei Breiteig 11. november 2016 i: vær kystkonvergens vannkraft fornybar

Sørlendinger er vant til kraftige svingninger i været, men noen værsituasjoner krever mer av oss enn andre.

Les dette Innlegget

 

Slå av litt for kjente!

Publisert av Tom Nysted 24. oktober 2016 i: fornybar vannkraft

I en kronikk som nylig stod på trykk i Dagens Næringsliv spør konsernsjefen om kraftselskapenes nær 20 000 er mindre verdt enn de 10 000 omtalte i kraftintensiv iindustri?

Les dette Innlegget

 

Digitalisering er ikke dommedag

Publisert av Tom Nysted 12. oktober 2016 i: digitalisering fornybar vannkraft

Det er vanskelig å ta med seg vassdrag, 1500 kraftverk, 1200 demninger og 300 000 kilometer strømnett til Kina eller Silicon Valley

Les dette Innlegget

 

Hvordan få til innovasjon?

Publisert av Tom Nysted 15. september 2016 i:

Kraftbransjen har drevet skrittvis teknologisk utvikling gjennom mange år.

Les dette Innlegget

 

Vannkraften vil råde grunnen

Publisert av Tom Nysted 6. juni 2016 i: Vannkraft Fornybar endring Disrupsjon

Vil dagens kraftselskap bli utfordret av digitalisering, av sol, vind, batterier og desentral produksjon?

Les dette Innlegget

 

Store verdier i norsk kraft

Publisert av Tom Nysted 27. april 2016 i:

Å erkjenne at kraftbransjen er en viktig, selvstendig verdiskaper har noen konsekvenser.

Les dette Innlegget

 

Vannkraft og grønt skifte

Publisert av Unni Farestveit 20. januar 2016 i: grønne_skifte fornybar energi

"Det grønne skiftet" ble fjorårets nyord i Norge. Vi er på vei mot noe stort, med andre ord.

Les dette Innlegget

 

Statoil er viktigere enn Tesla

Publisert av Tom Nysted 16. oktober 2015 i:

Norge er blitt en slags klimapolitisk boble-

Les dette Innlegget

 

Grønt skifte trenger en sterkere kraftbransje

Publisert av Tom Nysted 14. september 2015 i:

Tiden er overmoden for restrukturering i norsk kraftbransje.

Les dette Innlegget

 

Kraftbransjen ved et veiskille

Publisert av Tom Nysted 28. mai 2015 i:

Vil vi være med, så må vi henge på. Om vi vi ikke gjør det, vil det bare bli verre.

Les dette Innlegget

 

Norge i energi-Europa

Publisert av Unni Farestveit 8. mai 2015 i:

Kraftselskapene må bli en del av en offensiv prestasjonskultur.

Les dette Innlegget

 

Elsertifikater – lønnsomt og godt for klimaet

Publisert av Tom Nysted 15. april 2015 i: fornybar elsertifikat klimagevins vannkraft

Når vi bygger ut mer fornybar kraftproduksjon er det å videreutvikle og styrke verdiskapingen innen en bærekraftig og robust næring.

Les dette Innlegget

 

På snarvisitt hos kraftbransjen

Publisert av Tom Nysted 27. februar 2015 i: fornybar kraftbransje

I sin kronikk i Nationen sier Tom Nysted blant annet at kraftselskapene ikke er «fastlåst» i en offentlig tvangstrøye av kommuner, fylker og stat. Les mer her.

Les dette Innlegget

 

Kraftsektor i endring

Publisert av Tom Nysted 23. februar 2015 i: fornybar vannkraft iveland

I et langt strategisk perspektiv er fornybarsektoren fremtidens næring, og fornybar energi er fremtidens handelsvare.

Les dette Innlegget

 

Utfordringer for offentlige energiselskap

Publisert av Unni Farestveit 23. januar 2015 i:

I Norge produserer vi mer kraft enn vi forbruker, og vi kan derfor eksportere kraft.

Les dette Innlegget

 

Krafttak for klima

Publisert av Tom Nysted 23. januar 2015 i: Klima Fornybar Krafttakforklima Agderenergi

Agder Energi skal gå løs på klimaverstingene. Vi skal redusere konsernets bruk av fossilt drivstoff med 30 prosent, vi skal kutte flyreisene med 30 prosent og vi har fjernet alt rødt kjøtt fra kantinene våre.

Les dette Innlegget

 

Julehilsen

Publisert av Tom Nysted 19. desember 2014 i:

Jeg håper jule- og nyttårshelgen blir rolig for oss alle. En spesiell julehilsen går til de som må være på jobb i Nettsentralen og Driftssentralen, og de som må være i beredskap.

Les dette Innlegget

 

Ledelse er verdiforvaltning

Publisert av Unni Farestveit 3. november 2014 i: ledelse

Finnes det et sett av egenskaper som gjør et menneske særlig egnet som leder?

Les dette Innlegget

 

Tre øre fra katastrofen

Publisert av Tom Nysted 30. oktober 2014 i: Fornybar Klima Energi

En investor, en tankesmie på venstresiden og et LO-forbund har funnet hverandre i frykten for krafteksport.

Les dette Innlegget

 

Fornybar energi - et hav av muligheter

Publisert av Tom Nysted 17. september 2014 i: Fornybar Klima Energi

Et samfunn som først og fremst drives av fornybar energi, oppfattes ofte som en framtidsdrøm fra klimafantaster.

Les dette Innlegget

 

Vannkraft - en fremtidsteknologi

Publisert av Unni Farestveit 2. september 2014 i: Vannkraft.

I fremtiden kan sørlandsk, fornybar vannkraft bli et viktig element i en grønn, europeisk energisektor.

Les dette Innlegget

 

Om statlig eierskap

Publisert av Tom Nysted 2. september 2014 i: Eierskap.

Hva bør staten eie i norsk næringsliv? Mest mulig, eller minst mulig? I politikken er denne problemstillingen fortsatt en ideologisk skillelinje. Fra et industristrategisk ståsted er en slik tilnærming ofte uvesentlig, i verste fall destruktiv.

Les dette Innlegget

 

Et industrielt kraftsenter

Publisert av Tom Nysted 6. juni 2014 i:

Vi synes det er flott at regionen oppleves som et turistmål og som et godt sted å bo. Men vi synes ikke det er flott at regionen primært oppfattes som Kaptein Sabeltann for de yngre og hvilehjem for de eldre.

Les dette Innlegget

 

Fusjon mot kapitalskvis

Publisert av Tom Nysted 3. april 2014 i: Vannkraft

Kraftbransjens kapitalskvis løses ikke gjennom utbyttekutt for kommunene.

Les dette Innlegget