Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Unni Farestveit

Unni Farestveit er direktør Samfunnskontakt i Agder Energi. Hun har satt Electric City på agendaen og er opptatt av samarbeid for å nå ambisjonen om en helelektrisk region. Farestveit er spesielt engasjert i klimaproblematikken, som gir den fornybare vannkraften verdi langt utover det industrielle, det økonomiske og forbrukerforsyningen. Denne nye verdien handler om hvordan fornybar energi skal bidra til å løse klimaproblemene.

Blogger