Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Tom Nysted

Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi. Han er spesielt opptatt av vannkraftens rammevilkår og posisjon.

Nysted begynte som konsernsjef i Agder Energi i 2006 og har siden vært en tydelig stemme i bransjen.