Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Tom Nysted

Tom Nysted er konsernsjef i Agder Energi. Han er spesielt opptatt av vannkraftens rammevilkår og posisjon.

Nysted begynte som konsernsjef i Agder Energi i 2006 og har siden vært en tydelig stemme i bransjen.