Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Tarjei Breiteig

Tarjei Breiteig er Agder Energis egen meteorolog. Han jobber i Agder Energi Kraftforvaltning og har en sentral rolle i planleggings-, analyse- og prognosemiljøet der.

Blogger