Velkommen til å lytte til vår nyeste podkast: Viktigere og vanskeligere - kraftpolitikk med kriser på alle kanter 

Tarjei Breiteig

Tarjei Breiteig er Agder Energis egen meteorolog. Han jobber i Agder Energi Kraftforvaltning og har en sentral rolle i planleggings-, analyse- og prognosemiljøet der.

Blogger