Hør mer om hvordan europeisk grønn giv gir konsekvenser for Norge i vår podkast "Energi og teknologi" 

Tarjei Breiteig

Tarjei Breiteig er Agder Energis egen meteorolog. Han jobber i Agder Energi Kraftforvaltning og har en sentral rolle i planleggings-, analyse- og prognosemiljøet der.

Blogger