Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Ny grønn industri på Agder

Vi snakker mye om å bygge ny, grønn industri i Norge. Mange peker på vannkraften som et av de viktigste virkemidlene for å få til en slik utvikling.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Her på Agder er vi særlig godt rustet til å realisere slike ambisjoner. Men for å si det med en Ibsen-variant: Det holder ikke å tenke det, ønske det og ville det – vi må gjøre det. Selv i skyggen av koronapandemien kan vi ikke legge dødt gode planer om ny industri og verdiskaping.


La oss konkretisere med et eksempel: Regionale industriaktører, kraftbransjen og ledende forskningsmiljøer har siden i fjor arbeidet med å kartlegge mulighetene for å etablere virksomhet for utvikling av batterier i regionen, herunder produksjon av celleproduksjon, batterier eller resirkulering.


Dette analysearbeidet pågår fortsatt. Men det er allerede klart at vi har en rekke faktorer som taler for en slik satsing. Vi har et stort overskudd av vannkraft, som vil sørge for at en kraftintensiv batteriproduksjon faktisk er grønn, og ikke basert på en stor andel fossilkraft slik vi ser både i Kina og deler av EU.

For å møte økt fremtidig behov for elektrisitet i Norge er det et stort potensiale i oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.

Norge har også mulighet til å ta en ledende posisjon innen utvikling av flytende havvind.

Vi har tilgang på de fleste av de metallene som er nødvendige i bygging av celleproduksjon og batterier. I regionen produseres kobolt, nikkel og karbon i høyt kompetente prosessindustribedrifter. Vi har moderne og god infrastruktur på land, gode havneforhold for eksport og tilgjengelige tomtearealer for å få bygget store fabrikker.


Dessuten har vi nærhet til markedene på grunn av regionens geografiske plassering. Særlig interessant er markedene for bilbatterier i Europa. Kina og resten av Asia har inntil nå stått for over 70 prosent av verdensproduksjonen av batterier til el-biler. De europeiske bilprodusentene ønsker å bidra til at det bygges opp en europeisk leverandørkjede med lavest mulig karbonfotavtrykk. Dette handler om å sikre egen teknologiutvikling, redusere avhengigheten av asiatiske leverandører og sist, men ikke minst om miljø.

Markedet for el-bilproduksjon – el-biler og hybrider i personbilmarkedet – er i ustoppelig vekst. I tillegg er det et marked for batteriløsninger i fergetrafikk, i tungtransport og som reservekraft knyttet til vind- og solparker.


Sagt på en annen måte: Alt burde ligge til rette for at Agder kan tiltrekke seg ny industriaktivitet innen batteri-verdikjeden. Vi har ressursene, vi har kunnskapen og vi har markedsmulighetene. Men det gjelder å gå fra prospekt til prosjekt så fort som mulig.

Steffen Syvertsen, konsernsjef Agder Energi
Helge Aasen, tidligere administrerende direktør Elkem