Strømkunder kan tjene gode penger på fleksibelt forbruk - les mer om NorFlex og meld deg på her 

Mer fornybart er løsningen for å nå klimamålene

Verdens ledere møtes i Glasgow denne uken for å sørge for at vi kommer nærmere å oppfylle målene i Paris-avtalen. Det er åpenbart at sterkere innsats må til, for per i dag er vi ikke i nærheten av å kutte klimagassutslippene nok til å begrense oppvarmingen til godt under 1,5 grader.

Produksjon og bruk av energi slipper ut omtrent tre fjerdedeler av verdens klimagasser, og derfor er det ingen vei utenom å gjøre noe med utslippene fra energisektoren om vi skal ta klimaproblemet på alvor. Det motiverer meg, siden jobben min faktisk er å lede et konsern med virksomhet i hele verdikjeden for fornybar energi.

Egentlig vet vi godt hva som skal til. Vi må fase ut fossil energibruk og ta i bruk fornybar energi overalt der det er mulig. Så enkelt, og så vanskelig.

Utgangspunktet for den omstillingen hele verden skal gjennom er selvsagt ulikt fordelt. Energinasjonen Norge er sjeldent privilegert. Ikke bare fordi vi gjennom vår regulerbare vannkraft allerede har tilgang til en forutsigbar, fornybar energikilde, som i godt over 100 år har lagt grunnlaget for forsyningssikkerhet og velstandsutvikling i landet vårt.

Utvikle bærekraftige næringer

Vi har i tillegg mulighet til å utvikle næringer som vil være bærekraftige også i en verden som når målene om å begrense en skadelig oppvarming. Det kan dreie seg om å utnytte vinden som blåser til havs til å produsere mer fornybar kraft, eller om å  etablere ny kraftintensiv industri som tar den fornybare kraften i bruk, som for eksempel batteriproduksjon.

De færreste land er så privilegerte som Norge, dessverre. Omstillingen vil derfor måtte finne mange ulike former i ulike deler av verden. Overordnet er det likevel ingen tvil om at det er mer fornybar energi som er den viktigste løsningen for å oppnå klimamålene.

I Glasgow er det statene som forhandler og som må komme til enighet om forpliktende planer for å redusere utslipp. Det er et stort ansvar. Samtidig er det ikke tvil om at vi som næringslivsledere også kan påvirke utviklingen, og derfor også har et ansvar for å bidra til at utslippskuttene blir gjort, og ikke minst at de skjer hurtig nok.

Vi må feie for egen dør

Én måte vi kan ta dette ansvaret på er å sørge for å feie for egen dør. Tidligere har Agder Energi som første norske energikonsern fått godkjent våre klimamål av det internasjonale initiativet Science Based Targets (SBTi). Nå skjerper vi dette, og forplikter oss til SBTi sin Net-Zero Standard. Det medfører at vi setter et mål om å nå netto nullutslipp i vår verdikjede senest innen 2050, og å sette delmål på veien dit i tråd med kriteriene som Science Based Targets-initiativet anbefaler.

Når næringslivet er med på å ta ansvar, blir det også enklere for myndighetene å gjøre det som kreves for at oppvarmingen kan begrenses i tide.

#netzerostandard #fornybar