Informasjon til leverandører om fusjonen 

Få opp tempoet i det grønne skiftet

I et møte med statsminister Erna Solberg fikk jeg mulighet til å legge frem hva som er viktig for Agder Energi akkurat nå.

Agder Energi er medlem i Skift, et nettverk av norske virksomheter som vil være pådrivere for at Norge skal nå sine klimamål innen 2030. Skift vil få opp tempoet i det grønne skiftet, og som et ledende norsk fornybarkonsern er dette et naturlig nettverk for Agder Energi å ta del i.

Den 28. oktober møtte jeg og de andre medlemmene i nettverket statsminister Erna Solberg og overleverte vårt klimaregnskap.

Da var jeg så heldig å få legge frem hva som er viktig for Agder Energi, og dette er hva jeg hadde å si:

IMG_5051[6761].JPG

Kjære statsminister,

Agder Energi er det kraftselskapet i Norge som ligger nærmest kontinentet. Det meste av strømmen som utveksles mellom Norge og andre land går gjennom undersjøiske kabler fra vår region.

Det burde vært flere.

Norge er det eneste landet i verden som har et stort og økende overskudd av vannkraft. Denne kraften trengs i et Europa som vil erstatte fossil energiproduksjon med elektrisitet fra rene, fornybare kilder. Vi har mer enn nok, til eget bruk og til eksport.

Vi kan ikke forsyne hele Europa med strøm. Men vi kan levere støttekraft til vind- og solparker i hele nordsjøbeltet når vinden ikke blåser og solen ikke skinner. Noen få kabler ekstra kan sikre stabil, ren strømforsyning til mange millioner mennesker.

Om vi ser noen år fremover, ser vi et Europa som elektrifiseres med fornybar strøm fra vindmøller og solparker på land, og i økende grad fra bunnfaste og flytende havvindparker. Et stadig større strømnett i havet og på land vil transportere ren energi til byer og bygder, til industrier og bilbatterier, til offshoreplattformer og ladepunkter for skip, ferger og havbruk.

I denne elektrifiseringen bør Norge ha en nøkkelrolle, i havet og på land. Det kan energiselskapene og leverandørindustrien sikre oss. Det vil bidra til stor verdiskaping her hjemme og til det grønne skiftet i Europa. Lykkes vi med dette vil Norges betydning i Europa bli større.

Sterke krefter i Norge vil dessverre hindre en slik utvikling. De har en merkelig forestilling om at vi kan og bør beholde strømmen for oss selv.

Det kan vi ikke. Vår vannkraft vil uansett være en del av den europeiske energimixen, ikke bare gjennom de kablene vi har, men i økende grad også via svenske og danske kabler.

Ikke til forkleinelse for våre nordiske naboer, men det må da være bedre at vi selv får hoveddelen av denne verdiskapingen.

Det, kjære statsminister, er en sak jeg håper du vil løfte med stor styrke.

Jeg ble konsernsjef i Agder Energi for 4 uker siden. Man kan se på de regionale kraftselskapene primært som utbytte- og skattemaskiner til stat og kommune. Det er de! Men det er også selskaper med nasjonal strategisk betydning som har en nøkkelrolle i det grønne skiftet.