Bli med på Techpoint 2022 – teknologiskifte, bærekraftig verdiskaping og fremtidens arbeidsliv 

Andreas Myhre

Andreas Myhre er direktør for Krafthandel i Agder Energi Kraftforvaltning. Han har 15 års erfaring med krafthandel i det nordiske markedet. Myhre er ekspert på hvordan de ulike prisdriverne i det nordiske markedet fungerer og har stor kunnskap om global energihandel.