Fjernvarme | Agder Energi


Urban energi

Fjernvarmen er verken fjern eller bare varm. Den er lokal og leverer også kjøling. Det handler om å utnytte byens ressurser på en mest mulig optimal måte! Urbane løsninger er enkle, trygge og grønne! Vi leverer REN energi, nå og i fremtiden! HUSK! Vi blir gjerne med for å diskutere muligheter og gode ideer for energiløsninger til ditt prosjekt.


 

Aktuelt:

Flere bygg kan få miljøvennlig kjøling

Agder Energi Varme utvider fjernkjølenettet slik at flere bygg i Kristiansand sentrum kan kjøles ned med sjøvann fra dypet av Byfjorden.

Mer om dette

Ny teknisk løsning gir store besparelser

I Norge stilles det strenge krav til energibruk i bygninger. Etterspørselen etter effektive og billige løsninger for vannbåren oppvarming er økende. Nå håper Agder Energi Varme at deres nye tekniske tappevannsløsning skal bli den nye standarden i leilighetsbygg. Fra fem til tre rør er stikkordet.

Mer om dette

Varme for fremtiden

Agder Energi Varme har inngått avtale  om leveranse av fjernvarme til  Bjørndalen i Kristiansand.

Mer om dette

Flere saker om Fjernvarme