Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 49 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
190 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2015
  2015
  • 2 975
  • 2 399
  • 1 220
  •  
  •  
  2014
  2014
  • 2 303
  • 1 715
  • 492
  •  
  •  
  2013
  2013
  • 2 856
  • 2 354
  • 846
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2015)
11,1 %
Netto kontantstrøm fra drift (2015)
1 502 mill. kr

Utbytte for regnskapsåret 2015
660 mill. kr

Aktuelt

Resultat 1. halvår 2016

Agder Energi hadde i første halvår et driftsresultat i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 1 100 millioner kr. Tilsvarende tall for 2015 var 869 millioner kroner. Resultat etter skatt (GRS) ble 470 millioner kroner (351 millioner kroner).

Mer om dette

Klasserom med vind i seilene

Elida Marie Berntsen ser frem til et skoleår på SS Sørlandet hvor klasserommet drives frem over de sju hav ved hjelp av klimavennlig, fornybar energi.

Mer om dette

Fremtidens fornybarpolitikk engasjerte

Det var stinn brakke da Agder Energi, i samarbeid med Klimapartner, Enova, Cicero og DnB, tirsdag arrangerte en sesjon om fremtidens fornybarpolitikk. Arrangementet var en del av Arendalsuka.

Mer om dette

Blogger

6. juni 2016:

Vannkraften vil råde grunnen

27. april 2016:

Store verdier i norsk kraft