Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 47 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
188 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle Nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2014
  2014
  • 2 303
  • 1 715
  • 492
  •  
  •  
  2013
  2013
  • 2 856
  • 2 354
  • 846
  •  
  •  
  2012
  2012
  • 2 283
  • 1 818
  • 1 045
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2014)
5,9%
Netto kontantstrøm fra drift (2014)
1 512 mill. kr.

Betalt utbytte (2014)
713 mill. kr.

Aktuelt

Dårlig is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere og andre som ferdes på regulerte vann til stor varsomhet på grunn av usikker is.

Mer om dette

Miniturbin skal gi mer kraft

En miniturbin skal produsere kraft av vannet som slippes gjennom demningen ved Iveland 2 kraftstasjon.

Mer om dette

Klare for det store energislaget

Øystein Stray Spetalen, Torbjørn Johannson, Anna Felländer og Tord Lien er blant en rekke førsteklasses formidlere som skal rette søkelyset på nye energikilder, nye aktører og fremtidens energibransje på Agder Energi-konferansen 2016.

Mer om dette

Blogger

20. januar 2016:

Vannkraft og grønt skifte

16. oktober 2015:

Statoil er viktigere enn Tesla