Startside | Agder Energi
rgiAgder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 49 kraftstasjoner produserer 8,1 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
195 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2017
  2017
  • 1 770
  • 1 062
  • 487
  •  
  •  
  2016
  2016
  • 1 586
  • 978
  • 251
  •  
  •  
  2015
  2015
  • 2 975
  • 2 399
  • 1 220
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkastning sysselsatt kapital etter skatt (2017)
5,0 %
Netto kontantstrøm fra drift (2017)
1 189 mill. kr

Utbytte for regnskapsåret 2017
610 mill. kr

Aktuelt

Muligheter i fremtidens kraftsystem

Kraftsystemet har en nøkkelrolle i det grønne skiftet og er i ferd med å gjennomgå omfattende endringer. Nå ønsker Agder Energi å bli utfordret av unge studenter til å se på hvordan bransjen blir påvirket, og hvilke muligheter og utfordringene disse endringene skaper.

Mer om dette

Følger med på snøsmeltingen

På grunn av årets store snømengder mener Norges vassdrags- og energidirektorat at sannsynligheten for en stor vårflom i Sør-Norge er stor. Agder Energi følger situasjonen nøye.

Mer om dette

På vei mot likestilt arbeidsliv

I forbindelse med prosjektet "Likestilt arbeidsliv" er Agder Energi nå ett skritt nærmere målet om å bli sertifisert som en likestilt arbeidsplass.

Mer om dette

Blogger

6. april 2018:

Kraftpris – beretningen om en varslet kollaps

12. mars 2018:

Gisselpolitikk i Stortinget