Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 49 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
190 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2015
  2015
  • 2 975
  • 2 399
  • 1 220
  •  
  •  
  2014
  2014
  • 2 303
  • 1 715
  • 492
  •  
  •  
  2013
  2013
  • 2 856
  • 2 354
  • 846
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2015)
11,1 %
Netto kontantstrøm fra drift (2015)
1 502 mill. kr

Utbytte for regnskapsåret 2015
660 mill. kr

Aktuelt

Får verdifull arbeidspraksis i Agder Energi

Åse Rønning får oppdatert og styrket kompetansen sin gjennom praksisplass i HR-avdelingen i Agder Energi. I retur får HR-avdelingen en svært motivert og kompetent ressurs.

Mer om dette

Agder Energi kjøper Markedskraft Deutschland GmbH

Oppkjøpet posisjonerer Agder Energi i det tyske markedet for kraftforvaltningstjenester. Markedskraft vil videreføre sin kontinentale analysevirksomhet gjennom selskapet MKonline GmbH.

Mer om dette

Skal fyre med nytt brensel i ny kjelhall

Agder Energi Varme river gammel garasje for å utvide kapasiteten i Arendal. Høsten 2017 vil en ny kjelhall stå klar, vegg i vegg med den eksisterende varmesentralen.

Mer om dette

Blogger

2. januar 2017:

Kraftkabler ikke hovedårsak til økte strømpriser

12. desember 2016:

Kabeldebatt på Trump-nivå