Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 47 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
188 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle Nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2014
  2014
  • 2 303
  • 1 715
  • 492
  •  
  •  
  2013
  2013
  • 2 856
  • 2 354
  • 846
  •  
  •  
  2012
  2012
  • 2 283
  • 1 818
  • 1 045
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2014)
5,9%
Netto kontantstrøm fra drift (2014)
1 512 mill. kr.

Betalt utbytte (2014)
713 mill. kr.

Aktuelt

Alternativ plan

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett er enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 MW i Midt-Norge.

Mer om dette

Utnyttes bedre

Et vellykket pilotprosjekt resulterte i at ytterligere to sugerørskapper ble installert i Arendalsvassdragets eldste kraftstasjon denne uken. Vannmassene utnyttes bedre og gir energi til ytterligere 150 eneboliger.

Mer om dette

Kald årskontroll i Bjørgåni

- Det er en fin opplevelse å komme ut i naturen, sier Jørgen Sundsvold i Agder Energi Kraftforvaltning idet han vader ut i den iskalde Bjørgåni i Valle kommune.

Mer om dette

Blogger

28. mai 2015:

Kraftbransjen ved et veiskille

15. april 2015:

Elsertifikater – lønnsomt og godt for klimaet