Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 47 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
188 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle Nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2013
  2013
  • 2 841
  • 2 315
  • 846
  •  
  •  
  2012
  2012
  • 2 283
  • 1 818
  • 1 045
  •  
  •  
  2011
  2011
  • 2 908
  • 2 470
  • 1 161
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2013)
9,2%
Netto kontantstrøm fra drift (2013)
1 486 mill. kr.

Betalt utbytte (2013)
626 mill. kr.

Aktuelt

Dårlig is i regulerte vassdrag

Agder Energi oppfordrer skigåere og andre som ferdes på regulerte vann til stor varsomhet på grunn av usikker is. Isen er spesielt dårlig i år og har svært liten bæreevne på grunn av lite frost før første snøfall.

Mer om dette

Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2014

Agder Energi hadde i 2014 et resultat etter skatt i henhold til god regnskapsskikk (GRS) på 834 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2013 var 845 millioner kroner.

Mer om dette

AE-konferanse om teknologi og raske endringer

Hva skjer når desentralisert strømproduksjon vokser frem? Eller når mengden elbiler og hurtigladere tvinger strømnettet i kne? Hva skjer når økt digitalisering gjør det mulig å overføre informasjon i tillegg til energi? Smart grid kombinerer strømnett og Internett. Hvordan påvirker det kraftbransjen – som i liten grad har endret og fornyet seg på 100 år?

Mer om dette

Blogger

27. februar 2015:

På snarvisitt hos kraftbransjen

23. januar 2015:

Utfordringer for offentlige energiselskap