Agder energi er norges fjerde største energiprodusent
All energien vi lager, er 100% fornybar energi
Vannkraft
Vannkraft
Vannkraft står for 99% av Agder Energis kraftproduksjon. Våre 47 kraftstasjoner produserer 7,8 TWh i året.

Vannkraft
Fjernvarme
Fjernvarme fra Agder Energi forsyner husholdninger, næringsbygg og andre forbrukere med varmt vann via underjordiske rør.
Vannkraft
Nett
188 000 kunder på Sørlandet stoler på at vi leverer elektrisitet til dem, hver eneste dag, hvert minutt, hvert sekund.

Finansiell Informasjon

Finansielle Nøkkeltall

MNOK
 • 3000
  2700
  2400
  2100
  1800
  1500
  1200
  900
  600
  300
  0
  •  
  2014
  2014
  • 2 303
  • 1 715
  • 492
  •  
  •  
  2013
  2013
  • 2 856
  • 2 354
  • 846
  •  
  •  
  2012
  2012
  • 2 283
  • 1 818
  • 1 045
  •  
  EBITDA
  Driftsresultat
  Årsresultat
Avkast. sysselsatt kapital e.skatt (2014)
5,9%
Netto kontantstrøm fra drift (2014)
1 512 mill. kr.

Betalt utbytte (2014)
713 mill. kr.

Aktuelt

Sammen for å lære

Nylig var 11 ferske lærlinger fra Otera og Vannkraft samlet på Stoa. Øverst på lista over ting å lære stod sikkerhetsforskriftene.

Mer om dette

Får verdifull erfaring

Rundt femti traineer har arbeidet i Agder Energi i regi av programmet Trainee Sør. Det neste halvåret skal ytterligere fire kandidater jobbe i konsernet.

Mer om dette

Følger laksen sekund for sekund

Ved hjelp av små radiosendere følger forskere bevegelsene til laksen i Mandalselva sekund for sekund.

Mer om dette

Blogger

14. september 2015:

Grønt skifte trenger en sterkere kraftbransje

28. mai 2015:

Kraftbransjen ved et veiskille